Panel respondentů

Základní informace o panelu Kvalikvant

V řízeném panelu Kvalikvant je registrováno více než 30.000 českých a více než 8.000 slovenských respondentů.

V rámci panelu Kvalikvant

 • Sestavujeme reprezentativní vzorky české nebo slovenské populace.
 • Vytváříme specifické skupiny respondentů: např. mladých a kreativních, vysokopříjmových respondentů, lékařů, finančních poradců a dalších skupin. Po domluvě s klientem vytvoříme specifickou skupinu uživatelů pro konkrétní výzkum nebo pro tvorbu online komunity kolem značky klienta.
 • Díky integraci Kvalikvantu s volně přístupným nástrojem na tvorbu profesionálních dotazníků může klient sám využít panel a oslovit jeho členy.
  Nyní máte možnost vytvořit si svůj vlastní profesionální výzkum bez výzkumné agentury.

Jak do panelu Kvalikvant rekrutujeme respondenty?

Rekrutace do panelu probíhá kontinuálně a využívá několika kanálů:

 • Tazatele a lokální „propojovatelé“ spolupracující s Perfect Crowd ve všech lokalitách v České republice a v klíčových lokalitách na Slovensku.
 • Rekrutace na internetu cílená na specifické skupiny (např. muži s vyššími příjmy) a rekrutace využívající analýzu sociálních sítí.
 • Pomocí technologie "Member get member" rekrutujeme členy na základě doporučení našich stávajících respondentů. Tato metoda využívá již aktivních a osvědčených respondentů.

Jaké kontrolní mechanismy aplikujeme?

Správa panelu Kvalikvant zahrnuje tyto kontrolní mechanismy:

 • Uživatelé se registrují pouze na pozvání.
 • Výplata odměny je podmíněna unikátním číslem bankovního účtu a členství v panelu korespondenční adresou, unikátním telefonním číslem, emailem a dalšími údaji o respondentovi.
 • Soustavně a kontinuálně probíhá kontrola a aktualizace základních informací o uživatelích, jako jsou věk, vzdělání, region, místo a velikost bydliště.

Jak se k našim uživatelům chováme?

Naši uživatelé jsou našimi klienty, stejně jako jsou jimi zadavatelé výzkumu. Proto jsme vytvořili přátelskou a uživatelsky příjemnou tvář panelu - Prosebe.cz a Preseba.sk s vizí, kterou je poznání, zábava a možnost měnit svět (o trochu) k lepšímu!

Našim respondentům tedy vedle finanční odměny poskytujeme možnost účastnit se zajímavých a zábavných výzkumů, jejichž výsledky zveřejňujeme.

Chcete se stát respondentem v našem panelu Kvalikvant a odpovídat na zajímavé dotazníky? Požádejte o registraci přímo ZDE!